Reclame Code Commissie verwerpt klachten over prolifeflyer

In nieuws

De Reclame Code Commissie heeft de klachten die waren ingediend over de flyer van het Platform Zorg voor Leven verworpen. Op alle punten werd het Platform in het gelijk gesteld. De verspreide boodschap is op geen enkele manier in strijd is met de reclamecode. 

Lees hier de volledige uitspraak van de Commissie.

Diederik van Dijk is voorzitter van het Platform Zorg voor Leven. Hij reageert als volgt op de uitspraak:

”Als Platform Zorg voor Leven zijn we blij met de uitspraak van de Reclame Code Commissie. We hebben een eerlijke, zorgvuldige en liefdevolle boodschap verspreid voor betere hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen en hun ongeboren kinderen. We zijn blij dat de Commissie dat beaamt en ons op alle punten gelijk geeft. Dat de Commissie – tegen haar eigen reglement in – een anonieme klacht in behandeling heeft genomen en dat de voorzitter niet wil toelichten waarom de klacht met grote spoed behandeld moest worden, laten we graag aan de wijsheid van de commissieleden zelf.”

Anonieme klacht

Het is opmerkelijk dat de Reclame Code Commissie een anonieme klacht in behandeling heeft genomen. Bij de ingediende klacht van ‘dhr. B. Burger’ uit Enschede betwijfelde het Platform namelijk sterk of dat wel zijn echte naam zou zijn. Het opgegeven e-mailadres begint namelijk met ‘bezorgdeburger’, oftewel B. B. Omdat anoniem klagen volgens het reglement van de commissie niet mag (artikel 7, eerste lid), had de voorzitter deze klacht volgens het Platform niet-ontvankelijk moeten verklaren of in ieder geval de identiteit van klager moeten verifiëren. Naar aanleiding van deze vraag om niet-ontvankelijkheid vroeg de Commissie de klager alsnog om opheldering over zijn identiteit. Tot uiterlijk maandag 25 november 15.00 uur had de klager de kans te bewijzen dat hij echt Bezorgde Burger heet. Er volgde geen reactie. Daarna besloot de Commissie dus om de ‘klager niet ontvankelijk te verklaren in zijn klacht’.

Spoedeisend?

De Reclame Code Commissie licht in de uitspraak opmerkelijk genoeg niet toe waarom de klacht een spoedeisende behandeling kreeg. In artikel 8, eerste lid van het reglement staat dat de voorzitter van de Commissie mag ‘bepalen dat een klacht binnen 14 dagen door de Commissie op een zitting behandeld wordt indien de klacht naar zijn mening een spoedeisend karakter heeft.’ Naar de mening van het Platform was er geen enkele reden waarom de zaak voor spoedbehandeling in aanmerking zou moeten komen. De flyer was immers al verspreid voordat de klachten werden ingediend en er stond geen nieuwe ronde van verspreiding ingepland. Bovendien had geen van de klagers om spoedbehandeling gevraagd. Sterker nog, e-mails van beide klagers zijn aangemerkt met de classificatie ‘lage prioriteit’. De voorzitter kon tijdens de zitting geen antwoord geven op de vraag waarom de zaak als spoedeisend was aangemerkt. Ook in de schriftelijke uitspraak wordt hier geen toelichting op gegeven. 

Recente berichten