Platform Zorg voor Leven verbaasd over uitspraak Reclame Code Commissie

By
In nieuws

Het Platform Zorg voor Leven heeft met verbazing kennis genomen van de uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC). De RCC acht de spotjes van de Week van het Leven, gemaakt door het Platform Zorg voor Leven, in strijd met de Nederlandse Reclame Code. De teksten ‘Als je weet dat een babyhartje al na drie weken klopt, besef je dat abortus een hartje stopt’ en ‘Als je weet dat een babyhartje al na drie weken klopt, besef je dat óók de allerkleinsten bescherming verdienen’ zouden verwarring zaaien. Dat heeft de Commissie op 23 januari jl. bekendgemaakt.

 Het goede in de uitspraak van de RCC is dat zij nog eens heeft vastgesteld dat opkomen voor de beschermwaardigheid van het leven via radioboodschappen onder de vrijheid van meningsuiting valt. De Commissie vindt echter dat de wijze waarop het Platform Zorg voor Leven zijn boodschap uit, niet in overeenstemming is met de Nederlandse Reclame Code.

In de Wet afbreking zwangerschap wordt de duur van de zwangerschap berekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. De boodschap die het Platform Zorg voor Leven heeft laten uitzenden (‘Als je weet dat een babyhartje al na drie weken klopt, besef je dat abortus een hartje stopt’) gaat echter over de periode na de bevruchting. Die periode is drie weken.

Afspraak versus werkelijkheid

Het Platform Zorg voor Leven is zeer verbaasd over de redenering van de Commissie dat de boodschap verwarrend zou zijn. Beide rekenmethoden kunnen namelijk naast elkaar bestaan. Ze gaan alleen uit van een ander perspectief: die van de zwangerschap of die van het ongeboren kind. Esmé Wiegman, voorzitter van het Platform zorg voor leven: ‘Het is duidelijk dat we het perspectief van het kind nemen bij het verwoorden van onze boodschap. We hebben het niet voor niets over een babyhartje en over de allerkleinsten. Bovendien: het mag toch algemeen bekend worden verondersteld dat het leven begint bij de bevruchting. Als de woorden ‘na de bevruchting’ zouden zijn toegevoegd zou de radioboodschap dus niet verwarrend geweest zijn. Het Platform Zorg voor Leven vindt deze redenering vergezocht.’

Dit klemt temeer, omdat de berekening die in de Wet afbreking zwangerschap wordt gehanteerd en die artsen hanteren is gebaseerd op een afspraak, niet op de werkelijkheid. De werkelijkheid, en deze is wetenschappelijk bewezen, is dat een hartje drie weken na de bevruchting, en daarmee na het ontstaan van de baby, begint te kloppen. ‘Op de website hebben wij overal duidelijk vermeld dat 21 dagen nadat een zaadcel een eicel heeft bevrucht, het hartje van het nieuwe kind al klopt. Daar kan geen verwarring over ontstaan. Het zou misleidend zijn en een miskenning van het levende kind als wij zouden stellen dat het hartje pas na vijf à zes weken begint te kloppen.’

‘Uiteraard gaan we dit oordeel nader bestuderen,’ meldt Wiegman. ‘Daarna zullen we besluiten om al dan niet in beroep te gaan. Daar hebben we even de tijd voor, en die nemen we ook.’

 

Recente berichten