#Andersnietminder

By
In nieuws

Platform Zorg voor Leven start actie #Andersnietminder

Update 17 juni 2015:

Ruim 41 duizend handtekeningen voor ‘Anders niet minder’

Op 16 juni kregen leden van de Tweede Kamer ruim 41 duizend handtekeningen aangeboden van mensen die zich verzetten tegen de zogenoemde Downtest. De actie ‘Anders niet minder’ is hiermee, tot op heden, een succes. Nu de handtekeningen zijn aangeboden, is er vooral gebed nodig voor het vervolg. De handtekeningen waren immers geen doel op zich, maar een noodzakelijk middel om op te komen voor de waarde van het leven.

Lees meer over het aanbieden van de petitie.

—————————————————-

Op korte termijn zal minister Schippers (VWS) besluiten of de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) aan alle zwangere vrouwen wordt aangeboden. Met deze test wordt vooral Downsyndroom opgespoord. Omdat mensen met Downsyndroom een plaats moeten hebben en houden in de samenleving, start Platform Zorg voor Leven (mede geïnitieerd door Downpride, dit Koningskind, Helpende Handen, NPV, Op weg met de ander en de RMU Gezondheidszorg en Welzijn) de actie #Andersnietminder.

Wanneer de diagnose Downsyndroom gesteld wordt, leidt dat in 90 procent van de gevallen tot het afbreken van de zwangerschap. Invoering van de NIPT geeft volgens de betrokken organisaties het signaal dat mensen met Downsyndroom een lagere plaats in de samenleving hebben dan mensen zonder Downsyndroom.

Mensen met Downsyndroom hebben altijd deel uitgemaakt van onze samenleving. Routinematige screening tijdens de zwangerschap op Downsyndroom is gebaseerd op achterhaalde, negatieve stereotypering. Het correspondeert niet met de realiteit van leven met Downsyndroom anno 2015. Kinderen met Downsyndroom weg-selecteren past niet in een gezonde samenleving die uitgaat van goede zorg, liefde en inclusie. In Nederland zou niemand zich moeten verdedigen om wie hij is.

Actie
Via www.petities24.com/andersnietminder kan aangegeven worden dat mensen met Downsyndroom een gelijke positie in de samenleving hebben en dus #Andersnietminder zijn. Begin juni zal de petitie worden aangeboden aan de Vaste Kamercommissie VWS om duidelijk te maken dat mensen met Downsyndroom een plaats in samenleving verdienen.
De actie wordt verder ondersteund door: ChristenUnie, het Comité Vrouwenbonden (bestaande uit de Hervormde Vrouwenbond, de Christelijke Gereformeerde Vrouwenbond en de Vrouwenbond der Gereformeerde Gemeenten), De Christenvrouw, Evangelische Alliantie/Evangelische Zendingsalliantie, Febe Zorg, Juristenvereniging Pro Vita, het Nederlandse Artsenverbond, prof. dr. Theo A. Boer (hoogleraar Lindeboom Leerstoel Ethiek van de Zorg), Schreeuw om Leven, SGP-Jongeren en de SGP-Tweede Kamerfractie.

Recente berichten