Als een meisje of een vrouw erachter komt dat ze onbedoeld zwanger is geworden, is dat vaak een heftige ervaring. Even lijkt niets meer vanzelfsprekend. Begrijpelijke vragen kunnen rijzen als: hoe moet het nu verder met mijn studie? Met mijn werk? Ben ik op dit moment wel in staat om zelf een kind op te voeden? Kan ik een kind wel de toekomst bieden die het verdient? En hoe gaat het verder nu ik een instabiele relatie heb met mijn partner? Emoties als vreugde, twijfel, stress of zelfs boosheid, paniek en angst kunnen met elkaar om voorrang strijden. Daarnaast spelen stemmingswisselingen die horen bij de zwangerschap en reacties van anderen een rol in de als onveilig ervaren situatie.

Vanuit deze of een andere door de vrouw ervaren noodsituatie kijkt zij naar haar toekomst. Als de zwangerschap niet alleen onbedoeld, maar ook ongewenst is, biedt de Wet afbreking zwangerschap (Waz) haar de mogelijkheid tot het nemen van een ingrijpende en onomkeerbare beslissing: breekt ze haar zwangerschap af of kiest ze voor het uitdragen ervan? De meeste vrouwen ervaren het nemen van dit besluit als emotioneel ingrijpend. Dit geldt ook als ze al vrij snel weten wat ze willen. Voor sommige vrouwen is deze periode zelfs een van de moeilijkste periodes in hun leven en tevens een van de moeilijkste beslissingen die ze ooit hebben moeten nemen. Wat deze beslissing zwaar kan maken, is onder meer de onomkeerbaarheid van het besluit, de beperkte tijd waarin dit besluit genomen moet worden of dat het gaat om een beslissing over leven en dood.

Bij een onverwachte zwangerschap is abortus echt niet de enige oplossing. Niet voor niets zijn artsen volgens de wet verplicht om vrouwen altijd te wijzen op alternatieven voor abortus. Dat dat niet altijd gebeurt, is jammer. Want er zijn goede alternatieven voor abortus. Daarnaast kunnen vrouwen gebruik maken van hulp en steun van hulpverleners.

Misschien ben je zelf wel onbedoeld zwanger en sta je voor een moeilijke afweging. Hieronder bespreken we een aantal problemen die je kunt ervaren en de hulp er in zo’n situatie mogelijk. Zit de oplossing voor jouw problemen er niet bij? Dat kan, want jij bent uniek en jouw situatie is dat ook. Neem daarom gerust contact op met Er is Hulp. Zij denken graag met je mee…

Het kindje toch geboren laten worden

Dit klinkt misschien gek om te noemen als één van de alternatieven voor abortus. Maar misschien ben je zo verrast door de zwangerschap dat je allemaal problemen ziet. Veel van die problemen kunnen opgelost worden. Enkele voorbeelden worden hieronder genoemd.

Druk of dwang

Als je onder druk vanuit je omgeving staat om een abortus te ondergaan, dan kan dat er zwaar voor je zijn. Je bent niet de enige die dat overkomt. Lees bijvoorbeeld het verhaal van Marije en Jiska eens, of kijk op onze verhalenpagina. Vaak wordt het verbreken van de relatie gebruikt als dreigmiddel om de vrouw te dwingen tot een abortus. Er zijn ook vrouwen die bang zijn dat hen iets wordt aangedaan als ze besluiten het kindje te houden; of dat ouders dreigen dat je niet meer thuis kunt blijven wonen. Als dit in jouw geval zo is, dan kun je naar een speciaal opvanghuis. Of je kunt bij een zorggezin wonen, waar je in alle rust en onder begeleiding jouw kindje ter wereld kunnen laten komen zonder dat anderen dat weten.

Geld tekort

Geld (of beter gezegd, tekort aan geld) kan een reden zijn om te denken dat abortus de oplossing is. Er zijn stichtingen die speciaal voor mensen met weinig geld helpen om spullen te krijgen voor jou en je baby. Informeer bij Er is Hulp naar het Sponsorplan. Misschien is dit ook voor jou de oplossing. We kijken graag met je mee!

Leeftijd / te jong

Als je nog jong bent, je zit nog op school en je denkt nu nog niet in staat te kunnen zijn om je kindje op te voeden, dan kun je met je ouders bespreken of zij jouw kindje willen opvoeden. Mochten je ouders dit niet willen, dan zijn er misschien anderen in jouw directe omgeving die dit zouden willen. Denk bijvoorbeeld zussen/broers of ooms/tantes.

Adoptie

Adoptie van je kindje is een mogelijkheid als je onbedoeld zwanger bent geworden en je helemaal geen mogelijkheden hebt om je kindje op te voeden. Het is een keuze van jou als vrouw om voor een adoptie te gaan. Soms kun je contact blijven houden met de adoptie-ouders en je kindje maar het is ook mogelijk om te kiezen voor een zogenaamde gesloten adoptie; je hoeft dan geen contact te houden.

Pleeggezin

Je kunt je kindje ook (tijdelijk) laten opnemen in een pleeggezin. Als je hiervoor kiest houd je contact met je kindje, maar wordt het opgevoed door in een gezin te wonen. Het voordeel van een pleeggezin is dat je je kindje ergens anders laat opgroeien totdat je later wel in staat bent om zelf voor het kindje te zorgen.

Wil je hulp?

Neem dan contact op via Er is Hulp op contact@erishulp.nl. 

Wil je meer weten over alternatieven voor abortus? Lees dan het voorstel van SGP-Kamerlid Kees van der Staaij over het verbeteren van hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen.